Begrafenisverzekering

Waarom u een begrafenisverzekering c.q. uitvaartverzekering dient af te sluiten?

Omdat bij een sterfgeval de nabestaanden niet alleen worden geconfronteerd met het verlies van hun familielid of partner, maar ook nog eens met extra financiële lasten. De begrafenisverzekering op kapitaalbasis keert bij overlijden een bedrag uit, zodat uw nabestaanden de uitvaart (begrafenis of crematie) conform uw laatste wens kunnen regelen.

Het grote voordeel van een kapitaal-begrafenisverzekering is dat de nabestaanden zelf een uitvaartondernemer kunnen kiezen en niet vastzitten aan een met de maatschappij samenwerkend uitvaartcentrum.

De waarde van de verzekering valt tijdens de looptijd in box 3. Naast de standaard vrijstellingen die in box 3 gelden, bestaat er echter voor uitvaartverzekeringen nog eens een extra vrijstelling.

Indien u over voldoende financiële middelen beschikt, kan het afsluiten van een begrafenisverzekering niet nodig zijn.

Wij kunnen op uw verzoek een offerte maken, zodat u snel en eenvoudig kunt zien hoeveel de premie voor een begrafenisverzekering bedraagt.

Bij sommige maatschappijen is het mogelijk kinderen tot 18 jaar gratis mee te verzekerden. Of dit verstandig is of dat het raadzaam is nu reeds een zelfstandige polis voor de kinderen af te sluiten, zal tijdens ons adviesgesprek met u worden besproken.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen onder telefoonnummer 0318-575573 of stuur een email naar info@hornfd.nl.

Neem vrijblijvend contact op


    GDPR