Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP’ers

Van der Horn Financiële Diensten B.V. > Diensten > ZZP-Verzekeringen > Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP’ers

Arbeidsongeschiktheid heeft grote gevolgen voor uw inkomen. Dit geldt voor zelfstandig ondernemers en dus ook zeker voor de ZZP’ers.

ZZP’ers ontvangen bij arbeidsongeschiktheid geen WIA-uitkering van de overheid en zijn dan ook aangewezen op de eigen financiële reserves. Bij ziekte gedurende 1 of 2 maanden is een en ander nog wel te overzien. U als ondernemer bent immers gewend om risico’s te nemen.

Maar wat als u door ziekte of ongeval uw beroep helemaal niet meer kunt uitoefenen? Heeft u dan voldoende reserves om de tijd tot uw AOW te overbruggen?

De veel gehoorde kreet dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet te betalen is, wordt voornamelijk van elkaar overgenomen, zonder dat er ook maar iemand eerst een offerte heeft opgevraagd.

Wij merken dat na een adviesgesprek voor de meeste ZZP’ers de premie veel lager uitkomt dan men in eerste instantie had gedacht.

Het is echter ook zaak om niet alleen naar de te betalen premie te kijken, maar ook naar een verzekeraar die er werk van maakt om arbeidsongeschikte ondernemers te re-integreren binnen het eigen bedrijf of hulp biedt bij omscholing.

Wij hebben voor ZZP’ers de keuze uit diverse maatschappijen met verschillende verzekeringsoplossingen, zodat u een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten tegen een lage premie.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen onder telefoonnummer 0318-575573 of stuur een email naar info@hornfd.nl.

Neem vrijblijvend contact op


    GDPR