Aansprakelijkheidsverzekering ZZP

Van der Horn Financiële Diensten B.V. > Informatie > Aansprakelijkheidsverzekering ZZP
Aansprakelijkheidsverzekering ZZP

Een aansprakelijkheidsverzekering voor zzp bedrijven / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt steeds belangrijker nu uw relaties steeds veeleisender worden. Ook de overheid neemt steeds meer maatregelen, waardoor de veroorzaker van een schade meer risico’s loopt.

Een kleine fout kan grote gevolgen hebben voor u..

Het afsluiten van een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) is dan ook de manier uw bedrijfs- en/of privévermogen te beschermen en de voortgang van uw bedrijf niet op het spel te zetten.

Verder hangt van uw werkzaamheden af welke aansprakelijkheidsverzekering u nodig heeft. Sommige ZZP’ers hebben naast een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: voor schade aan spullen en mensen.

Het meest voor de hand liggende risico is schade aan spullen van een ander. Denk aan iets omstoten op de werkvloer bij een klant. Of de boormachine valt op de dure houten vloer van uw klant. Deze kosten vallen meestal nog mee en dit zal niet direct het einde van uw bedrijf betekenen. Maar wat als de boormachine op het hoofd van een passerende voetganger valt?

Voor sommige ZZP’ers is het aan te bevelen productaansprakelijkheid mee te verzekeren, stel u importeert uw producten uit China. Bij een schade door een gebrekkig product zal de consument bij u aankloppen!

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt niet de eigen schade! Ook schade aan zaken van klanten die u bijvoorbeeld ter bewerking / reparatie onder u heeft, is meestal uitgesloten. (opzichtclausule) Dit risico wordt als ondernemersrisico gezien, maar sommige maatschappijen zijn voor sommige beroepen bereid dit risico toch mee te verzekeren.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering: voor schade door een verkeerd advies of berekening.

Een foutieve berekening, tekening, ontwerp of een onvolledig advies, dit zijn zaken die niet gedekt worden op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Er is geen materiële schade of letselschade, er is sprake van financiële (vermogens) schade. U kunt een beroepsfout niet voor 100% uitsluiten, u kunt wel een verzekering voor dit risico afsluiten!

Er zijn maatschappijen die speciale beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben voor een bepaalde doelgroep, zoals accountants of ICT bedrijven.

Verder zal een ZZP’er goed naar zijn algemene voorwaarden moeten kijken, dit zijn schriftelijke bepalingen die bij een overeenkomst horen. Ze beschermen uw belangen.  Uw klanten moeten vooraf of bij het sluiten van de overeenkomst bekend zijn net uw algemene voorwaarden. U moet ze een redelijke mogelijkheid bieden om kennis van uw voorwaarden te nemen. U kunt dit doen door bijvoorbeeld de algemene voorwaarden op de achterkant van de offerte te vermelden.

Zakelijk advies Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Veel brancheorganisaties stellen standaard algemene voorwaarden beschikbaar voor hun leden. Zoals u kunt lezen is een aansprakelijkheidsverzekering veelal maatwerk!

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen. Bel op 0318 – 575 573 en stuur een mail naar info@hornfd.nl met uw vraagstuk.

GDPR