Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Van der Horn Financiële Diensten B.V. > Informatie > Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP
Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Veel ZZP’ers gaan aan de slag zonder zich echt goed te verdiepen in een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit kan zijn omdat men van het bestaan niet afweet en denkt bij ziekte of niet meer kunnen werken krijg ik vast een uitkering via de overheid. Of men hoort van collega’s dat zo’n verzekering niet te betalen is of niet zonde van het geld is of dit overkomt ons niet.

Echter de kans dat je arbeidsongeschikt raakt is vrij groot, meer dan 350.000 mensen hebben een WIA-uitkering. Elk jaar komen er 45.000 mensen in de WIA en totaal zijn er rond de 820.000 mensen in Nederland geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt.

De WIA staat voor wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en is eind 2005 ingevoerd als opvolger van de WAO. De WIA bepaalt de uitkering voor mensen die arbeidsongeschikt raken.

ZZP’ers hebben echter geen recht op een WIA-uitkering en dienen zelf een voorziening te treffen!

Helaas zal niet iedereen over voldoende eigen middelen beschikken om dit risico op te vangen. Immers bij niet meer kunnen werken zal het spaarpotje gauw leeg zijn. Ook toetreding tot een broodfonds is geen oplossing, maar wel beter dan niets regelen.

Een broodfonds voor ZZP’ers

Wat is een broodfonds? Het klinkt als een belangenorganisatie van gezamenlijke bakkers, maar het is een vangnet voor zelfstandigen die geen AOV hebben. Het is een samenwerking tussen 20 tot 50 zelfstandigen die gezamenlijk geld bijeenbrengen. Als één van de deelnemers tijdelijk niet kan werken door bijvoorbeeld een blessure, wordt maandelijks een bepaald bedrag aan de zieke uitgekeerd. Met de uitkering kan de zieke financieel de touwtjes aan elkaar knopen. Een broodfonds kan dus uitkomst bieden bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
Voordelen van een broodfonds: Je stort periodiek geld in jouw eigen spaarpot. Zolang er niemand ziek wordt, blijft je spaarpot goed gevuld. Het geld gaat dus niet naar een verzekeringsmaatschappij, maar je houdt er zelf de beschikking over. Zodra de kas voldoende gevuld is, hoef je zelfs niet meer bij te dragen. Tot er een beroep wordt gedaan op jouw spaarpotje, doordat één van de deelnemers tijdelijk geen geld kan verdienen met het ondernemen.
Het kiezen van een broodfonds is eigenlijk nooit aan te bevelen boven een AOV. De kans op kortdurende arbeidsongeschiktheid is namelijk niet het grootste risico. De belangrijkste dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is de blijvende arbeidsongeschiktheid. Het nooit meer kunnen werken vang je niet op met een broodfonds of met spaargeld. Je moet mogelijk tientallen jaren financieel overbruggen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit tot een zelf gekozen leeftijd, bijvoorbeeld tot 67 jaar. Bij het niet meer kunnen werken op 30 jarige leeftijd is er dus recht op een uitkering gedurende 37 jaar.
Voor sommige zware beroepen is de eindleeftijd 55 of 60 jaar. In dat geval zal er dus zelf een voorziening getroffen dienen te worden voor de laatste paar jaren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Premie

De premie is afhankelijk van o.a. het beroep, leeftijd, hoogte uitkering. Wij merken dat na een adviesgesprek voor de meeste ZZP’ers de premie veel lager uitkomt dan men in eerste instantie had gedacht.
Het is echter ook zaak om niet alleen naar de te betalen premie te kijken, maar ook naar een verzekeraar die er werk van maakt om arbeidsongeschikte ondernemers te re-integreren binnen het eigen bedrijf of hulp biedt bij omscholing.

Uw inkomen verzekeren als ZZP’er

Verder zijn er sinds kort maatschappijen die voor mensen met een zwaar beroep een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, zo is er de langer mee AOV van De Amersfoortse. Hier kunnen ZZP’ers met een zwaar beroep ook tot 67 jaar en 3 maanden verzekerd worden. Deze verzekering keert 5 jaar lang een uitkering uit die langzaam wordt afgebouwd. Indien je echt niet kunt werken dan is er recht op een langlopende uitkering tot aan 67 jaar en 3 maanden.
Zo is er dus tegenwoordig voor bijna iedere ZZP’er een goede en betaalbare oplossing om een inkomen te verzekeren bij niet meer kunnen werken!

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen onder telefoonnummer 0318-575573 of stuur een email naar info@hornfd.nl.

GDPR