Cyberverzekeringen

Cybercriminaliteit / Cybercrime  is in de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden. U kunt hierbij denken aan diefstal van gegevens, verlies van data, hacking, systeeminbraak.

Dekking tegen cyberrisico’s is een meerwaarde voor elke onderneming, van welke omvang dan ook, die beschikt over vertrouwelijke informatie en/of klantgegevens! De per 1 januari 2016 van kracht zijnde Wet Meldplicht Datalekken, stelt o.a. eisen aan het veilig bewaren van gegevens. Hierdoor hebben bedrijven een aanmerkelijk aansprakelijkheidsrisico.

Naast het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan derden, kan ook de schade die bedrijven zelf lijden door cybercriminaliteit, desastreus zijn. Diefstal of verlies van gevoelige informatie over klanten of werknemers kan iedere onderneming overkomen. Het verlies van één laptop kan al tot ernstige financiële gevolgen en reputatieschade leiden.

Welke dekking bieden de meeste cyberverzekeringen:

Aansprakelijkheid: Indien u door derden aansprakelijk wordt gehouden voor bijvoorbeeld verlies van persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens.

Eigen schade: kosten melden datalekken, bedrijfsschade wegens het stilvallen van activiteiten, kosten voor het terughalen en herstellen van gegevens, inclusief kosten voor extra personeel en apparatuur, cyberafpersingsschade-en kosten, crisismanagementkosten.

Verder werken de meeste verzekeraars samen met gespecialiseerde bedrijven op het gebied van crisismanagement, IT forensische onderzoekers, PR experts, juridische teams en fraudespecialisten.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen onder telefoonnummer 0318-575573 of stuur een email naar info@hornfd.nl.

GDPR