Regel de erfenis

Niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar toch is het belangrijk om je erfenis te regelen. Je wil natuurlijk dat je partner goed achterblijft.

Samenwonen en erven

Als je samenwoont dan erf je volgens het versterfrecht in Nederland niet automatisch van elkaar. Zonder kinderen en testament gaat de erfenis naar de ouders, broers en zussen van de overledene. Stel jullie hebben samen een huis, dan gaat de helft van de woning naar de familie van je partner.

Dit kun je voorkomen door een testament op te laten stellen met een verblijvingsbeding.

Trouwen/geregistreerd partnerschap en erven

Wanneer je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan dan ben je automatisch elkaars erfgenaam. Is er geen testament dan erf je op grond van de wettelijke regeling. Sinds 2003 krijgt kort gezegd de achterblijvende partner de beschikking over het vermogen en de spullen. Eventuele kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder voor dat deel dat zij erven van de eerste ouder die komt te overlijden.

De vordering is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden. Dit wordt ook wel de zogenaamde langstlevende regeling genoemd.

Waarom dan toch een testament?
Stel je wil andere personen toevoegen als erfgenaam. Of je hebt een testament van voor 2003.
Ook kun je regelen dat de niet-opeisbare-vordering van jullie kinderen onmiddellijk opeisbaar wordt als de langstlevende ouder opnieuw gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat of failliet gaat of in de schuldsanering belandt of wordt opgenomen in een zorginstelling.

Wellicht wil je de partners van jullie kinderen uitsluiten, dit kan via een uitsluitingsclausule in het testament. Ook kun je een voogdijregeling vast laten leggen voor het geval jullie beiden komen te overlijden.

Bij vragen kun je contact opnemen met ons kantoor, 0318-575573.

GDPR