Milieuschadeverzekering

Deze verzekering is niet alleen een must voor bedrijven die regelmatig werken met gevaarlijke stoffen, want ook simpele schoonmaakmiddelen of lekkende olie kunnen het milieu al aantasten.

Het is niet altijd te voorkomen, maar de sanering van bodem en water kan wel voor uw rekening zijn. De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven biedt hiervoor geen dekking. Met de milieuschadeverzekering bent u hiervoor wel verzekerd en zorgt u ervoor dat de meest voorkomende milieuschades worden opgelost zonder dat het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar komt.

Vergoeding saneringskosten

Heeft uw bedrijf te maken met bodem- of waterverontreiniging? Dan bent u als ondernemer soms wettelijk verplicht om de schade te herstellen. Dit is een kostbare zaak en het voortbestaan van uw bedrijf kan er zelfs door in gevaar komen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven krijgt u de kosten voor zo’n schadeclaim meestal niet vergoed.

Ook als vrijgekomen asbest opgeruimd moet worden, kunt u voor de kosten een beroep doen op deze verzekering.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen onder telefoonnummer 0318-575573 of stuur een email naar info@hornfd.nl.

GDPR