NHG kostengrens 2024

NHG Kostengrens 2024

De grens voor een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) stijgt in 2014 van € 405.000,00 naar € 435.000,00. Neem je energiebesparende maatregelen mee in jouw hypotheek dan ligt de grens op € 461.100,00. De gemiddelde koopsom van een bestaande woning bedroeg in september 2023 € 422.000,00, voor meer kopers is nu het NHG-vangnet mogelijk.

De kosten voor NHG blijven gelijk, 0,6% van het hypotheekbedrag. NHG levert een rentekorting op en bovendien zijn deze kosten eenmalig aftrekbaar van de belasting.

Voordeel

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie is een vangnet voor onverwachte situaties. Bij gebeurtenissen, zoals baanverlies of een echtscheiding, waardoor de hypotheek niet meer betaalbaar is wordt dan gezocht naar manieren waardoor je de hypotheeklasten toch kan blijven betalen. Moet de woning toch verkocht worden dan kan NHG de restschuld kwijtschelden.

Grens overdrachtsbelasting

De grens voor vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor kopers tussen de 18 en 35 jaar wordt in 2024 fors verhoogd. In 2023 was de grens € 440.000,00 en in 2024 wordt dit € 510.000,00.
Deze vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk, dus koop je samen een huis en is één van de kopers jonger dan 35 dan geldt voor die persoon over zijn/haar deel de vrijstelling. Je mag eerder een eigen woning gehad hebben, je hoeft dus geen starter te zijn!

Meer weten, neem dan even contact met ons kantoor op, 0318-575573.

GDPR