Ben ik dubbel verzekerd met een ORV én een uitvaartverzekering?

Van der Horn Financiële Diensten B.V. > Informatie > Ben ik dubbel verzekerd met een ORV én een uitvaartverzekering?

Er zijn veel verschillende levensverzekeringen en soms is het moeilijk te bepalen of je een dubbele verzekering hebt.

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Je bent gelukkig niet dubbel verzekerd wanneer je deze beide polissen hebt afgesloten. De polissen dienen ieder een ander doel.

Een overeenkomst is er wel, beide verzekeringen zijn bedoeld om na het overlijden van de verzekerde de nabestaanden het makkelijker te maken. Bij de uitvaart-/begrafenisverzekering gaat het om een specifiek doel: betaling van de uitvaart en/of de begeleiding daarvan. Bij een uitvaartverzekering in geld (kapitaalverzekering) wordt een bepaald bedrag uitgekeerd en bij een uitvaartverzekering in natura hebben de nabestaanden recht op een dienstenpakket.

Bij een overlijdensrisicoverzekering is doel meestal breder en het verzekerd bedrag een stuk hoger. Je kunt een bepaald bedrag verzekeren zodat de achterblijvende partner de hypotheek (deels) kan aflossen. Of een bepaald bedrag zodat gedurende een x aantal maanden het maandinkomen aangevuld wordt, er valt immers een inkomen weg.

Maar wat is nu het verschil? Een overlijdensrisicoverzekering keert niet altijd uit, namelijk als de verzekerde na de looptijd nog in leven is. Het risico van vroegtijdig overlijden heeft zich tijdens de looptijd niet voorgedaan.

Een uitvaartverzekering keert altijd uit, immer overlijden doen we uiteindelijk allemaal.

Toch een dubbele verzekering?

Zoals eerder al aangegeven ben je niet dubbel verzekerd als je deze beide polissen hebt afgesloten.
De uitvaartverzekering maakt de overlijdensrisicoverzekering niet overbodig, de nabestaanden kunnen met de uitkering de hypotheek niet aflossen of jet maandinkomen aanvullen. Met het bedrag kunnen ze de begrafenis of crematie betalen, vaak blijkt overigens dat het bedrag niet voldoende is aangezien de uitvaartverzekering jaren geleden is afgesloten en nooit meer is aangepast!

Maakt de overlijdensrisicoverzekering (ORV) dan de uitvaartverzekering overbodig?
Dat hoeft niet, stel iemand komt te overlijden na de looptijd van de ORV, dan vindt er geen uitkering plaats, de verzekering is immers al afgelopen. Wanneer er dan ook geen uitvaartverzekering is afgesloten dan zal de uitvaart uit eigen middelen betaald moeten worden.

Alleen wanneer iemand komt te overlijden tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering dan zou een deel van de uitkering voor de uitvaart kunnen worden gebruikt. Dit zal dan wel deels ten koste gaan van bijvoorbeeld het doel om de hypotheek af te lossen.

Meer weten? Neem dan gerust contact op met ons kantoor, 0318-575573.

GDPR