Day

juli 10, 2019
Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP
Veel ZZP’ers gaan aan de slag zonder zich echt goed te verdiepen in een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit kan zijn omdat men van het bestaan niet afweet en denkt bij ziekte of niet meer kunnen werken krijg ik vast een uitkering via de overheid. Of men hoort van collega’s dat zo’n verzekering niet te betalen is of...
Lees meer

GDPR