Een arbeidsongeval, wat als het in jouw bedrijf gebeurt?

Van der Horn Financiële Diensten B.V. > Informatie > Een arbeidsongeval, wat als het in jouw bedrijf gebeurt?

Een arbeidsongeval, wat als het in jouw bedrijf gebeurt? Veel bedrijven geven als antwoord, wij werken veilig of we werken niet.

Toch kan een arbeidsongeval voorkomen. In 2021 hadden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 196.000 werknemers een ongeval tijdens het werk, wat bij 100.000 werknemers leidde tot minimaal één, maar vaak meerdere dagen verzuim. Dat gebeurde vooral in transport -en logistieke beroepen.

Bijna een op de vijf werknemers met een arbeidsongeval noemde psychische overbelasting, bijvoorbeeld door intimidatie of stress, als belangrijkste oorzaak. Maar ook fysieke oorzaken komen veel voor: denk aan uitglijden, struikelen of een andere val en fysieke overbelasting, zoals het maken van een verkeerde beweging of zwaar tillen.

Naast werknemers in transport- en logistieke beroepen, was het percentage werknemers met een arbeidsongeval met minstens een dag verzuim ook relatief hoog onder werknemers met een technisch of agrarisch beroep.

Preventie
Je wilt het als ondernemer natuurlijk niet meemaken dat één van je werknemers iets overkomt. Preventie is in alle gevallen het beste. Zo is elke ondernemer verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen waarin de risico’s die werknemers lopen staan opgesomd met daarbij de te treffen maatregelen. Wanneer je niet aan deze plicht voldoet, kan de Arbeidsinspectie je een boete opleggen. Ook de verzekeraar gaat er vanuit dat je als ondernemer aan deze verplichting voldoet.

Zorgplicht
Voor een bedrijfsongeval kun je als werkgever aansprakelijk zijn wanneer je niet aan je zorgplicht hebt voldaan. Heb je voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen en gezorgd voor een veilige werkomgeving? Zijn er instructies gegeven en waren die duidelijk? Zijn de machines gecontroleerd? Een werknemer wordt in ons land goed beschermd. De werkgever is (meestal) niet aansprakelijk wanneer de werknemer opzettelijk roekeloos gedrag heeft vertoond, maar dat is niet snel het geval.

Verzekeren
Via een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is de werkgeversaansprakelijkheid mee te verzekeren. Deze dekking geldt echter niet voor de werkgeversaansprakelijkheid m.b.t. het deelnemen aan het verkeer! Een speciale verzekering werkgeversaansprakelijkheid voor deelname aan het verkeer te overwegen. Ook is het mogelijk om een collectieve bedrijfsongevallenverzekering te sluiten. Deze keert een bedrag uit aan de werknemer of diens nabestaanden wanneer de medewerker invalide wordt of komt te overlijden door een ongeval, het kan zijn dat deze verzekering zelfs verplicht is conform de cao.

Bij vragen of een vrijblijvend adviesgesprek kunt u ons uiteraard bellen op 0318-575573.

GDPR