Tag

geld
Niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar toch is het belangrijk om je erfenis te regelen. Je wil natuurlijk dat je partner goed achterblijft. Samenwonen en erven Als je samenwoont dan erf je volgens het versterfrecht in Nederland niet automatisch van elkaar. Zonder kinderen en testament gaat de erfenis naar de ouders,...
Lees meer
NHG Kostengrens 2024 De grens voor een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) stijgt in 2014 van € 405.000,00 naar € 435.000,00. Neem je energiebesparende maatregelen mee in jouw hypotheek dan ligt de grens op € 461.100,00. De gemiddelde koopsom van een bestaande woning bedroeg in september 2023 € 422.000,00, voor meer kopers is nu...
Lees meer
Geldverstrekkers zijn recent gestopt met de pilot “Duurhuur”, hiermee konden huurders onder voorwaarden extra lenen voor de aankoop van een woning. Er werd niet voldoende gebruik van gemaakt! Deze proef van een aantal geldverstrekkers samen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) was bestemd voor huurders die jarenlang veel meer huur betaalden dan zij volgens de leennormen...
Lees meer
Huis kopen zonder eigen geld
Een huis kopen zonder eigen geld. Is dat nog mogelijk? Sinds enige tijd is het meefinancieren van de zogenoemde kosten koper niet meer mogelijk. De overheid wil zo voorkomen dat de woning direct onder water staat. Wij leggen u bij Van der Horn Financiële Diensten, een bedrijf uit Ede, graag uit wat deze regeling inhoudt....
Lees meer

GDPR