Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Van der Horn Financiële Diensten B.V. > Diensten > Bedrijfsverzekeringen > Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Arbeidsongeschiktheid heeft grote gevolgen voor uw inkomen. Dit geldt voor zelfstandig ondernemers en uiteraard ZZP’ers.

Zelfstandig ondernemers en ZZP’ers ontvangen bij arbeidsongeschiktheid geen enkele uitkering van de overheid. Bij ziekte gedurende 1 of 2 maanden is een en ander nog wel te overzien en u als ondernemer bent immers gewend om risico’s te nemen.

Maar wat als u door ziekte uw beroep helemaal niet meer kunt uitoefenen? Heeft u voldoende reserves om de tijd tot uw AOW te overbruggen?

Het is dan ook zaak om niet alleen naar de te betalen premie te kijken, maar ook naar een verzekeraar die er werk van maakt om arbeidsongeschikte ondernemers te re-integreren binnen het eigen bedrijf of hulp biedt bij omscholing.

Wij hebben voor de zelfstandig ondernemer / ZZP’er de keuze uit diverse maatschappijen met verschillende verzekeringsoplossingen, zodat u een goede arbeidsongeschiktheids-verzekering kunt afsluiten tegen een zeer lage premie.

Wel of geen indexering, hoeveel wachtdagen, eindleeftijd, combi-tarief, etc?

Gezien de verschillende mogelijkheden (volledige arbeidsongeschiktheidsverzekering, budget-dekking, hoeveel wachtdagen, eindleeftijd) is een deskundig verzekeringsadvies zeer belangrijk.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen onder telefoonnummer 0318-575573 of stuur een email naar info@hornfd.nl.

GDPR