Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Van der Horn Financiële Diensten B.V. > Diensten > Bedrijfsverzekeringen > Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Met de wet WIA introduceert de overheid een nieuwe visie op arbeidsongeschiktheid. Een visie waarbij de nadruk ligt op wat een arbeidsongeschikte nog wél kan. En waarbij werknemers worden gestimuleerd om zo veel mogelijk aan de slag te blijven. De naam van de wet is wat dat betreft veelzeggend: Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Uw bedrijf en de WGA (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

De WGA-uitkeringen worden door de werkgevers gefinancierd. De werkgever betaalt hiervoor aan het UWV een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die gebaseerd is op de situatie in het bedrijf: de loonsom en de instroom in de WGA. Tegelijkertijd is de werkgever nog steeds verplicht om samen met de werknemer te blijven werken aan re-integratie. (Wet Poortwachter)

De medewerker en de WGA

Als een werknemer onder de WGA-regeling valt, krijgt hij een uitkering van het UWV. Het is voor de medewerker gunstig als hij daarnaast zo veel mogelijk aan de slag blijft, want dan stijgt zijn inkomen (loon plus WGA uitkering).

Helaas zien wij in de praktijk dalingen van het inkomen met meer dan 50%!

Er zijn gelukkig diverse verzekeringen af te sluiten voor uw personeel m.b.t. een aanvulling op de WGA-uitkering. Deze verzekeringen vervangen de oude WAO-gatverzekering en het is van groot belang dat u zich goed laten informeren omtrent de diverse vormen. Zo zal de WGA-verzekering basis niet altijd aanvullen tot 70% van het laatst verdiende loon. Hiervoor dient u de WGA-verzekering uitgebreid af te sluiten. Maar ook hier zal niet altijd tot 70% worden aangevuld.

Immers er is een maximum dagloon en indien uw werknemer meer verdient dan € 54.616,= (2018) zal een WIA-excedentverzekering afgesloten kunnen worden.

Kortom er zijn diverse mogelijkheden en een goed advies is noodzakelijk.

De werkgever kan de werknemers een aanvulling op hun inkomen bij arbeidsongeschiktheid bieden. Hoe uitgebreid die dient te zijn, bepaalt de werkgever uiteraard zelf. De premie mag (deels) in rekening gebracht worden bij de werknemer.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen onder telefoonnummer 0318-575573 of stuur een email naar info@hornfd.nl.

GDPR