Arbeidsongeschikt en loondienst

Weet u welk inkomen u nog krijgt indien u arbeidsongeschikt raakt? Welke verzekering heeft uw werkgever voor u geregeld?

Bijna niemand kan op deze twee vragen een antwoord geven, terwijl de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk kunnen zijn.

Kunt u bijvoorbeeld nog in uw koopwoning blijven wonen?

Een werknemer ontvangt via de (ziekengeldverzekering van de) werkgever in de meeste gevallen het eerste ziektejaar 100% van het salaris en het tweede jaar 70%. Hierna komt de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) om de hoek kijken.

Indien een werknemer voor een uitkering conform deze wet in aanmerking komt, is het zeer goed mogelijk dat het nieuwe inkomen minder dan 50% van het oude salaris bedraagt, of nog erger.

Zo zien wij helaas in de praktijk dalingen van meer dan 70%, vooral bij mensen met een inkomen boven het maximum jaarloon van € 54.616,00 (2018). Immers het meerdere (excedent) boven dit bedrag wordt in z’n geheel niet meegenomen door onze overheid.

Oplossing?

De WIA-problematiek is zeer complex en veel werknemers weten niet of de werkgever voor dit risico een verzekering heeft afgesloten en zo ja, welke dekking er geldt. (Soms weet de werkgever dit ook niet!)

Wij adviseren u bij uw werkgever na te vragen hoe een en ander is geregeld en hierna kunnen wij eenvoudig inzichtelijk maken hoeveel u in inkomen terug zal vallen bij arbeidsongeschiktheid.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen onder telefoonnummer 0318-575573 of stuur een email naar info@hornfd.nl.

Neem vrijblijvend contact op

    GDPR